Nieuwe energie in Overijssel

De provincie Overijssel heeft zich tot doel gesteld in 2020 20% van de verbruikte energie, uit Nieuwe Energie te halen. De prijs van fossiele brandstoffen stijgt, dus energie uit biomassa, wind, aardwarmte en zon is erg gewild.

Deze zogenaamde Nieuwe Energie, in de vorm van groen gas, elektra en warmte uit eigen bodem is zeer wenselijk. Daarbij wil de provincie het energieverbruik terugdringen. Want wanneer er minder verbruikt wordt, zal de afhankelijkheid van fossiele brandstof sneller afnemen. Veel bedrijven en verenigingen zijn enthousiast over het doel van de provincie en proberen met eigen initiatieven hun bijdrage te leveren. En de gemeentes ondersteunen andersom deze pioniers met subsidies, inspiratie en adviezen.

Particuliere initiatieven

Maar niet alleen professionals kunnen een steentje bijdragen, ook als particulier heb je de mogelijkheid mee te helpen. Samen met je buurt of dorp kan je namelijk aan de slag gaan om de eerste bio-buurt van Overijssel te worden. Het gaat dan om het gebruiken van lokale bio-energie, bijvoorbeeld uit hout of bermgras. Op 19 november 2015 kunnen buurten hun ideeën pitchen en het beste stappenplan ontvangt €30.000 van de provincie in de vorm van een ontwikkelbudget, zodat de plannen daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.

De provincie Overijssel doet er dus alles aan om op een duurzame manier energie te gaan leveren en om de bewoners hierbij te betrekken. Want alleen dan zal cohesie ontstaan en zullen er ook steeds meer particulieren initiatieven ontstaan. Halverwege zal evaluatie plaatsvinden, waaruit moet blijken in hoeverre plannen moeten worden bijgesteld. Maar tot nu toe is de provincie erg goed op weg!

Reviews are closed.