Overijssel wil meer windenergie

De provincie Overijssel heeft in samenspraak met het Rijk en andere overheden afgesproken zich in te zetten voor het plaatsen van meer windturbines. Het opwekken van duurzame energie wordt steeds belangrijker, ook voor Overijssel. En wind kan daar een goede bijdrage aan leveren, ook voor het vermijden van de uitstoot van CO2.

Het beleid van de provincie is vastgelegd in de provinciale omgevingsverordening. Deze geeft regels en richtlijnen, maar heeft ook ruimte voor persoonlijke inbreng. En dat is wat de provincie ook wilt bevorderen: lokale initiatieven krijgen veel steun. (INTERNE LINK NAAR NIEUWE ENERGIE IN OVERIJSSEL) Initiatiefnemers kunnen bij de gemeente terecht om medewerking te verlenen aan het plaatsen van windmolens.

wind

Nieuwe coalitie trekt plannen door

De plannen voor meer Groene Energie bestaan al langer in de provincie, maar ook de nieuwe coalitie gaat verder met deze plannen. Na de uitslag van de verkiezingen hebben CDA, VVD, ChristenUnie en D66 gekozen voor voortzetting van de plannen, zo blijkt uit het akkoord. De partijen gaan hun best doen het draagvlak voor windmolens te vergroten. Bij de plaatselijke bevolking kan afkeer ontstaan door ontsiering van het landschap. Maar door de bewoners in een vroeg stadium bij de plannen te betrekken en bovendien de opbrengsten te delen, hoopt de provincie meet cohesie te creƫren.

Op dit moment staan er in heel Overijssel slechts 11 windmolens opgesteld, maar dit moeten er volgens de provincie meer worden. Er zijn verschillende projecten in voorbereiding, en de provincie hoopt dat in 2020 20% van de verbruikte energie duurzaam verkregen is.

Reviews are closed.